تاثیر روغن حیوانی بر میزان چربی خون

این سوال همیشه مطرح بوده است که تاثیر روغن حیوانی بر میزان چربی خون انسان در مقابل با روغن های صنعتی و گیاهی متفاوت هست یا نه. یک تحقیق به همین موضوع پرداخته است و نتایج آن نیازمند تفکر هستند. مجید جعفرنژاد و همکارانش در تحقیقی با عنوان (بررسی رابطه مصرف طولانی مدت روغن حیوانی با چربی های خون) بیان می کنند که با توجه به اهميت و نقش چربي هاي خون با بروز بيماري هاي قلبي و عروقي و عوارض شناخته شده آن و عدم گزارش يك تحقيق از نقش روغن حيواني (روغن زرد) ايراني با وضعيت چربي هاي خون، تصمیم به انجام چنینی تحقيق در مناطق روستايي بيرجند گرفتند. آنها در این تحقيق با استفاده از روش هم گروهي، دو گروه نمونه شامل ۳۰ نفر زن و مرد روستايي كه به طور عمده، روند مصرفي آن ها روغن حيواني (گروه مورد) بود و گروه دیگری شامل ۳۰ نفر زن و مرد كه به طور عمده روغن نباتي جامد استفاده مي كردند، را مورد بررسی قرار دادند. در نهایت یافته های آن ها نشان داد که مصرف طولاني مدت چربي حيواني موجب كاهش سطح چربي هاي خون مي شود.

روغن گوسفندی (مخصوص)

روغن نیک منش گوسفندی

تهیه شده از چربی شیر گوسفند

خرید از فروشگاه نیک منش

روغن گاوی-گوسفندی (ممتاز)

روغن نیک منش گاوی-گوسفندی

تهیه شده از چربی شیر گاو و گوسفند

خرید از فروشگاه نیک منش

روغن گاوی (اطمینان)

روغن نیک منش گاوی

تهیه شده از چربی شیر گاو

خرید از فروشگاه نیک منش

تاثیر روغن حیوانی کرمانشاهی بر حافظه

يكي از مسائل مطرح در تحقيقات حاضر، نقش تغذيه اي روغن هاي خوراكي بر حافظه و يادگيري است. با توجه به استفاده زياد از روغن حيواني بخصوص در برخي مناطق ايران مثل كرمانشاه و آذربايجان غربي و شرقي، دکتر ناصر احمدی اصل در تحقیقی با عنوان (بررسی تاثیر روغن حیوانی بر پروفایل چربی خون و یادگیری اجتنابی غیرفعال در موشهای صحرایی نر)  به بررسي اثر اين روغن بر پروفايل چربي خون و حافظه و يادگيري پرداختند. آن ها مطالعه خود را بر روی دو گروه نمونه و شاهد از ۴۰ موش آزمایشگاهیی انتخاب کردند و برای مدت ۵ هفته رفتار آن ها را با یکدیگر مقایسه کردند تا ببیند که موش های که روغن حیوانی مصرف می کنند رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند یا خیر. نتایج آن ها نشان داد که گروهی که مصرف روغن حيواني داشتند در مقايسه با گروه كنترل، اثرات مفيدي در تقويت حافظه و يادگيري نشان دادند.

دیدگاه پزشکی درباره روغن های حیوانی

مطالعه ای بر روی ۳۰ نفر زن و مرد روستایی که عمدتا روغن مصرفی آنها روغن حیوانی و تعداد ۳۰ نفر زن و مرد روستایی که عمدتا روغن نباتی جامد استفاده می کردند در بیرجند انجام شد. محققان در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که مصرف طولانی مدت چربی حیوانی موجب کاهش سطح چربی های خون می شود. در کتب معتبر قلب و عروق طب نوین نیز ذکر شده است که به طور تخمینی ۱ درصد کاهش کلسترول تام، خطربیماری عروق قلب را ۲ تا ۳ درصد کاهش می دهد و از طرفی دیگر ۱ میلی گرم افزایش HDL و HDL بر درصد ابتلا به بیماری های عروق قلبی اثر می گذارد. بنابراین، با توجه به نتایج این مقاله با مصرف روغن حیوانی، کاهش میانگین HDL بسیار قابل توجه تر از تغییرات میانگین LDL بود. در یک نتیجه گیری کلی، منابع مورد بررسی نشان می دهد که میزان خطر بیماری های عروقی قلب با مصرف روغن حیوانی حدود ۳۰ درصد کمتر از روغن نباتی جامد است.

Block "1298" not found