روغن گوسفندی نیک منش (مخصوص)

روغن گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک منش، در بسته های سبز رنگ و با نام (مخصوص) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع قویتری نسبت به نوع گاوی آن دارد. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است. این روغن در دمای اتاق بصورت نیمه جامد است و دارای رنگی سفیدتر نسبت به رنگ زرد روغن گاوی است. روغن گوسفندی دارای عطر و طعم تیزتری نسبت به روغن گاوی (اطمینان) است. برخلاف طبع گرم شیر و گوشت گوسفند، روغن گوسفندی دارای طبع سرد است. روغن گاوی دارای هضم سریع تر در مقایسه با روغن گوسفندی است لذا برای کسانی که در هضم لاکتوز موجود در شیر مشکل دارند، روغن گاوی پیشنهاد بهتری است. روغن گوسفندی حاوی انرژی، چربی و کالری بیشتری نسبت به روغن گاوی است. بدلیل آنکه شیر گوسفند بسیار محدودتر از شیر گاو در دسترس است لذا قیمت شیر و روغن گوسفندی کمی بیشتر از روغن گاوی است.

ناموجود
۳۶۰ هزار تومان

روغن گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک منش، در بسته های سبز رنگ و با نام (مخصوص) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع قویتری نسبت به نوع گاوی آن دارد. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است.

 • تعداد: ۱ عدد
 • وزن: ۴۵۰ گرم
 • عطر: قویتر از نوع گاوی
 • رنگ: زرد مایل به سفید
 • طبع: سردی
 • بسته بندی: فلزی

ناموجود
۶۸۰ هزار تومان

روغن گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک منش، در بسته های سبز رنگ و با نام (مخصوص) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع قویتری نسبت به نوع گاوی آن دارد. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است.

 • تعداد: ۱ عدد
 • وزن: ۹۰۰ گرم
 • عطر: قویتر از نوع گاوی
 • رنگ: زرد مایل به سفید
 • طبع: سردی
 • بسته بندی: فلزی