روغن ترکیبی گاوی-گوسفندی نیک منش (ممتاز)

روغن مخلوط گاوی-گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک منش، در بسته های زرد رنگ و با نام (ممتاز) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گاو و شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع متعادل تری نسبت به نوع گوسفندی آن دارد. نوع ممتاز روغن نیک منش تنها نوع روغنی است که در بسته های تکنفره معرفی شده است. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است. این روغن در دمای اتاق بصورت نیمه جامد است و دارای خواصی متعادل بین روغن گاوی و روغن گوسفندی است. رنگی این روغن نسبت به رنگ سفید روغن گوسفندی، زردتر است. روغن مخلوط گاوی-گوسفندی (ممتاز) به تندی طعم روغن گوسفندی نیست اما طعمی بیشتر از روغن گاوی دارد. برخلاف طبع سرد روغن گوسفندی و طبع گرم روغن گاوی، روغن مخلوط گاوی-گوسفندی (ممتاز) دارای طبعی متعادل تر است.

ناموجود
۳۲۵ هزار تومان

روغن مخلوط گاوی - گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک منش، در بسته های زرد رنگ و با نام (ممتاز) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گاو و شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع متعادل تری نسبت به نوع گوسفندی آن دارد. نوع ممتاز روغن نیک منش تنها نوع روغنی است که در بسته های تکنفره معرفی شده است. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است.

 • تعداد: ۱ عدد
 • وزن: ۴۵۰ گرم
 • عطر: ملایم تر از نوع گوسفندی
 • رنگ: زرد-سفید
 • طبع: متعادل
 • بسته بندی: فلزی

ناموجود
۵۹۹ هزار تومان

روغن مخلوط گاوی - گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک منش، در بسته های زرد رنگ و با نام (ممتاز) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گاو و شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع متعادل تری نسبت به نوع گوسفندی آن دارد. نوع ممتاز روغن نیک منش تنها نوع روغنی است که در بسته های تکنفره معرفی شده است. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است.

 • تعداد: ۱ عدد
 • وزن: ۹۰۰ گرم
 • عطر: ملایم تر از نوع گوسفندی
 • رنگ: زرد-سفید
 • طبع: متعادل
 • بسته بندی: فلزی

ناموجود
۲۹۹ هزار تومان

روغن مخلوط گاوی - گوسفندی، تهیه شده در شرکت نیک‌منش، در بسته های زرد رنگ و با نام (ممتاز) به مشتریان ارائه می شود. این نوع روغن حیوانی از چربی موجود در مخلوط شیر گاو و شیر گوسفند تهیه می شود. لذا عطر و طبع متعادل تری نسبت به نوع گوسفندی آن دارد. نوع ممتاز روغن نیک منش تنها نوع روغنی است که در بسته های تکنفره معرفی شده است. مشابه دو محصول دیگر، این روغن نیز در دو بسته‌بندی‌ فلزی با وزن ۹۰۰ گرم و ۴۵۰ گرم در فروشگاه قابل خرید است.
 • تعداد: ۵۰ عدد در هر بسته
 • وزن: ۵۰۰ گرم
 • وزن تکی: ۱۰ گرم
 • عطر: ملایم تر از نوع گوسفندی
 • رنگ: زرد-سفید
 • طبع: متعادل
 • بسته بندی: ساشه پلاستیکی